O nás

CSIRT-CUNI je bezpečnostní tým počítačové sítě Univerzity Karlovy (CSIRT = Computer Security Incident Response Team). Náplň práce týmu zahrnuje

Tým pracuje oficiálně od 1. září 2017, předtím v pilotní provozu od května 2015.

Pole působnosti:

Základní informace:

Členové týmu:

Tým CSIRT-CUNI je provozován Ústavem výpočetní techniky UK a vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o..